مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خور اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خور (اصفهان ) مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي مقصد بعدي پايانه کاوه
خور (اصفهان ) طبس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خور (اصفهان ) مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
خور (اصفهان ) طبس