مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به خوانسار

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : سفر بخير

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/04/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : سفر 3

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/04/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها