مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به خوانسار

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/06/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
90,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/06/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : سفر بخير

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/06/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : سفربخير

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/06/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها