مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به خوانسار

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/12/27
07:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
90,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/12/27
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/12/27
11:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/12/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/12/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : سفربخير

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 40نفره
1396/12/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/12/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : سفربخير