مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به خمین

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
165,000 ریال
156,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين