مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خرم آباد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/07/29
07:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شوش انديمشک دزفول

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد(لرستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ازنا درود اليگودرز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک44نفره
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
دورود
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
دزفول شوش انديمشک
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/07/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
دورود
5 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
335,000 ریال
318,250 ریال

دورود
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
335,000 ریال
301,500 ریال

دورود

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
220,000 ریال
180,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد ازنا اتوبوس خرم اباد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخيــر
دورود