مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خرم آباد

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرم آباد مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
220,000 ریال
187,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک خرم آباد دزفول
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/06/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
335,000 ریال
284,750 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
انديمشک خرم اباد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک44نفره
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
دورود
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرم آباد مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 31نفره
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک دورود خرم آباد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/06/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
دورود

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خرم اباد(کمال وند) مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/06/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
335,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) دزفول
5 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/06/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
220,000 ریال
209,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دورود

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
220,000 ریال

دورود

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خرم اباد(کمال وند) مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/06/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
335,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) دزفول
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
220,000 ریال
171,600 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد ازنا اتوبوس خرم اباد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخيــر
دورود