مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خرم آباد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرم آباد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
07:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
335,000 ریال
284,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
دورود

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک44نفره
1396/04/05
09:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم اباد مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/05
09:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
335,000 ریال
318,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خرم اباد انديمشک دورود

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/04/05
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
دورود

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دورود

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
13:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
220,000 ریال

دورود
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خرم اباد(کمال وند) مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
335,000 ریال
268,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) دزفول

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
220,000 ریال
171,600 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد ازنا اتوبوس خرم اباد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
23:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخيــر
دورود