مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خرم آباد

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
264,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : سفر بخير
خرم اباد انديمشک
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
264,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : خر م آباد=پليس راه کمالوند
خرم آباد انديمشک دورود
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خرم اباد(کمال وند) مقصدنهایی : شوش مارال VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

شوش انديمشک خرم اباد(کمال وند)

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به خرم اباد (کمربندي) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
264,000 ریال

خرم اباد (کمربندي) انديمشک
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرم آباد مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
402,000 ریال
341,700 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
دزفول خرم آباد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خرم اباد(کمال وند) مقصدنهایی : شوشتر VIP EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانتيوردار
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

شوشتر انديمشک خرم اباد(کمال وند)
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خرم اباد(کمال وند) مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانتيوردار
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) دزفول
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
264,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کــاوه
دورود
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
260,000 ریال
195,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ازنا اتوبوس خرم اباد دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
264,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : سـفـر بخيــر
دورود