مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خرمشهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه اهواز
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرمشهر مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز خرمشهر ايذه
20 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
20:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/10/27
21:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/10/27
23:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه