مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

10:30

14

اتوبوس وي آي پي25

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

17:30

18

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

18:15

7

اتوبوس اسكانيا

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان( کاوه) خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

19:30

5

اتوبوس 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

20:15

9

اتوبوس 9بي 25نفره

600,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
اهواز ابادان

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

20:30

7

اتوبوس وي آي پي25

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

21:15

4

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

22:30

10

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/02/04

23:15

3

اتوبوس اسکانيا44نفره

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
آبادان ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا