مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

جم

1396/03/04

16:45

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
جم

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

جم

1396/03/04

17:30

13

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان عسلويه ازمسير فيروز آباد

پایانه کاوه اصفهان

جم

1396/03/04

18:00

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

تک سفر ايراينان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) ازمسير فيروز آباد جم ازمسير فيروز آباد

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

جم

1396/03/04

18:30

3

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

جم

1396/03/04

20:00

10

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
جم شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

جم

1396/03/04

21:00

12

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم