مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به جم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
شيراز (فارس) جم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

شيراز (فارس) جم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : برگشت از تک سفرعسلويه
شيراز (فارس) جم