مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به جم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/07
16:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
شيراز (فارس) جم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

شيراز (فارس) جم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
570,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
شيراز جم

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به جم مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
شيراز (فارس) جم