مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/03/08

14:30

16

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهران جنوب تهرانپارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

15:45

10

اتوبوس ولو 44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

15:45

22

اتوبوس کلاسيک 32

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب قم

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

16:30

22

اتوبوس ولو 44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/03/08

16:45

20

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

17:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

18:00

17

اتوبوس 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/03/08

18:30

34

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

23:00

21

اتوبوس کلاسيک 32

% 17

260,000 ریال

215,800 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/03/08

23:59

14

اتوبوس وي آي25

% 17

330,000 ریال

273,900 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب