مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تنکابن

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
17:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي آي پي/توقف بعدي شاهين شهر
لاهيجان (گيلان) رامسر کلاچاي رشت
25 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
20:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
262,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
لنگرود لاهيجان (گيلان ) رامسر قزوين رشت
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
کرج چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
21:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي