مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تنکابن

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/01/01
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي آي پي/توقف بعدي شاهين شهر
لاهيجان (گيلان) رامسر کلاچاي رشت

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/01/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
چالوس عباس آباد (مازندران )

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/01/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران )