مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان پایانه صفه اروميه

پایانه صفه اصفهان

تبريز

1396/01/08

16:15

8

اتوبوس بي 9

% 10

655,000 ریال

589,500 ريال

زنجان تبريز قزوين

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

تبريز

1396/01/08

16:15

6

اتوبوس وي اي پي

655,000 ريال

تبريز

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

تبريز

1396/01/08

16:30

5

اتوبوس 9بي 25نفره

655,000 ريال

تبريز

اصفهان(پايانه کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/01/08

17:00

5

اتوبوس (vip) 25

655,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي) تبريز

اصفهان تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/01/08

18:00

3

اتوبوس فرست کلاس

% 6

655,000 ریال

615,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان( کاوه) تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/01/08

18:30

8

اتوبوس 25نفره

655,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/01/08

18:30

22

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

655,000 ریال

622,250 ريال

سفر بخير/وي آي پي
زنجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا