مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به تبریز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/07
17:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
655,000 ریال
615,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قزوين (ميدان راه آهن) زنجان (ميدان راه آهن) ساوه دليجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
655,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
زنجان