مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به تبریز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
655,000 ریال
589,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تبريز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/05/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
655,000 ریال
524,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

تبريز
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تبريز مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
17:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
655,000 ریال
615,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
زنجان (کمربندي)
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
655,000 ریال
589,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 36نفره
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : سفر بخير
زنجان