مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به بیرجند

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
15:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس