مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان بيرجند

پایانه کاوه اصفهان

بيرجند

1396/01/07

15:30

32

اتوبوس اسكانيا

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است

اصفهان بيرجند

پایانه صفه اصفهان

بيرجند

1396/01/07

15:45

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

750,000 ریال

712,500 ريال

وي.آي.پي مقصد بعدي پايانه کاوه
خور (اصفهان ) طبس

اصفهان بيرجند

پایانه کاوه اصفهان

بيرجند

1396/01/07

16:30

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

750,000 ریال

712,500 ريال

سفر بخير
خور (اصفهان ) طبس

اصفهان بيرجند

پایانه کاوه اصفهان

بيرجند

1396/01/07

18:00

21

اتوبوس وي آي پي

% 22

750,000 ریال

585,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا