مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بیرجند

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/04/05
15:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
طبس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي مقصد بعدي پايانه کاوه
خور (اصفهان ) طبس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
خور (اصفهان ) طبس

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
طبس