مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری




ترمینال مبدا



بلیط اتوبوس اصفهان به بیرجند

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس
35 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال
279,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي مقصد بعدي پايانه کاوه
طبس
35 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال
279,500 ریال

توضیحات : سفر بخير
خور (اصفهان ) طبس
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس