مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بویراحمد یاسوج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
08:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
10:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
18:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج مقصدنهایی : گچساران (دوگنبدان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
ياسوج پليس راه