مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بویراحمد یاسوج

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/09/23
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/23
14:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ياسوج (پليس راه) برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : گچساران (دوگنبدان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
20:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ياسوج (بويراحمد)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/09/23
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ياسوج (پليس راه) برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : گچساران (دوگنبدان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
21:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ياسوج (بويراحمد)
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ياسوج (بويراحمد) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/23
21:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور
برازجان ياسوج (بويراحمد)