مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به بوکان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : مهاباد (آ. غربي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
560,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مهاباد تعاوني8
سقز قروه بوکان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
560,000 ریال
504,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بوکان سقز مياندوآب