مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

بوکان

1396/03/06

14:15

3

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

560,000 ریال

420,000 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

بوکان

1396/03/06

14:45

3

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

560,000 ریال

476,000 ريال

بوکان سقز مياندوآب همدان

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

بوکان

1396/03/06

15:30

10

اتوبوس 25نفره

% 15

560,000 ریال

476,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان