مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بوکان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
14:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
560,000 ریال
504,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
560,000 ریال
476,000 ریال

بوکان سقز مياندوآب مهاباد (آذربايجان غربي )
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
560,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : مهاباد (آ. غربي)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
340,000 ریال
289,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بوکان مياندوآب دهگلان سقز قروه