مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بوکان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/03
14:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
560,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
بوکان سقز مياندوآب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
560,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سقز مياندوآب بوکان