مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بوکان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
530,000 ریال
450,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
بوکان سقز مياندوآب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
560,000 ریال
504,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
560,000 ریال
504,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان بوکان ملايرويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بوکان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
560,000 ریال
476,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بوکان مقصدنهایی : مهاباد (آ. غربي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 31نفره
1396/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مهاباد تعاوني 8
مياندوآب سقز دهگلان قروه بوکان