مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بهبهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا30نفره
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
گچساران (دوگنبدان)
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/05/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

گچساران (دوگنبدان)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياتک
1396/05/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال

گچساران
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/05/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
گچساران (دوگنبدان)