مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بندرعباس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : ازمسير نائين يزد شهربابک
شهربابک سيرجان يزد
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
بندرعباس سيرجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
بندرعباس
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

سيرجان
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
16:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
بندرعباس سيرجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
سيرجان
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
25 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (مان
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
سيرجان
25 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
7 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
558,000 ریال

سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان