مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بندرعباس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما بندر *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
سيرجان بندرعباس
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
395,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
سيرجان

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
سيرجان