مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بندرعباس

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
395,000 ریال
316,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بندر عباس تعاوني 8
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/09/21
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/09/21
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/21
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/09/21
19:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
سيرجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
20:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/09/21
20:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/21
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شهربابک (کرمان) سيرجان