مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بندرعباس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/07
15:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور قشم تعاوني 8
سيرجان بندرعباس
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
395,000 ریال
375,250 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
بندرعباس
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

سيرجان
22 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
600,000 ریال
468,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سيرجان
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
395,000 ریال
375,250 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفـه
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
سيرجان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/12/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

سيرجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس