مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان( کاوه) زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

13:30

0

اتوبوس ولو 44

% 15

320,000 ریال

272,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

14:15

19

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

550,000 ریال

440,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد از سايت 20درصد تخفيف
کرمان(باغين) بم

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

14:30

34

اتوبوس اسكانيا

320,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم رفسنجان

اصفهان ايرانشهر

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

15:00

32

اتوبوس اسكانيا

% 10

320,000 ریال

288,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

16:00

14

اتوبوس وي آي پي

% 15

550,000 ریال

467,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم

اصفهان ايرانشهر

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

17:00

19

اتوبوس وي آي پي

% 10

550,000 ریال

495,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

بم

1396/02/10

17:30

17

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

550,000 ریال

440,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
بم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا