مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
09:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
660,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
660,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
384,000 ریال
307,200 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/03/01
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
660,000 ریال
580,800 ریال

بم

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1397/03/01
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال

کرمان بم
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
660,000 ریال
580,800 ریال

توضیحات : محل پياده شدن کرمان باغين مي باشد
کرمان بم يزد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1397/03/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
320,000 ریال
288,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
660,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين ايرانشهر رفسنجان بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
660,000 ریال
409,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
660,000 ریال
409,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
660,000 ریال
580,800 ریال

توضیحات : محل پياده شدن کرمان باغين مي باشد
کرمان بم
35 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
660,000 ریال
429,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
660,000 ریال
409,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان