مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
09:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم کرمان رفسنجان ايرانشهر
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//ارائه مدرک شناسائي الزاميست
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : برگشتاز لوان نور ارائه مدرک الزامي
بم يزد رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/09/22
14:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/22
14:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
320,000 ریال
288,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور //ارائه مدرک الزامي
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : ارائه مدرک الزامي/برگشت از لوان نور
کرمان بم يزد رفسنجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
390,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
بم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس رويال کلاس
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم رفسنجان
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان بم رفسنجان