مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بم

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/07/28
14:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
320,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور //ارائه مدرک الزامي
بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/07/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
390,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
بم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بم
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
320,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم