مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری




ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به بم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/04
14:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم