مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بروجرد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
175,000 ریال
166,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال
249,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه بروجرد اتوبوس کرمانشاه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند