مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری







ترمینال مبدا



بلیط اتوبوس اصفهان به بروجرد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
07:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
175,000 ریال
166,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود با اتوبوس بروجرد ازنا با اتوبوس بروجرد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند دورود
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
175,000 ریال
166,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
175,000 ریال
166,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
175,000 ریال
166,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/05/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
بروجرد نهاوند (همدان )
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجردويژه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
165,000 ریال
148,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
بروجردويژه نهاوند ويژه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
249,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه بروجرد اتوبوس کرمانشاه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان
1396/05/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس باکاوه مشترک ميباشد
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/05/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند