مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به برازجان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
265,000 ریال
212,000 ریال

برازجان کنگان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
18:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
20:15
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
20:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
برازجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
برازجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس درسا(V.I.P)مجهزبه صندلي مانيتوردار
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
برازجان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

برازجان