مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به برازجان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : ازمسير فولادشهر زرين شهر با آرزوي سفري با آرامش براي شما
برازجان کنگان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : ازمسير فولادشهر زرين شهر با آرزوي سفري با آرامش براي شما
برازجان کنگان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان بندرکنگان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
265,000 ریال

برازجان کنگان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
20:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
برازجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/06/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
برازجان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس درسا(V.I.P)مجهزبه صندلي مانيتوردار
1396/06/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
برازجان