مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به برازجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
برازجان کنگان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
265,000 ریال

کنگان برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/22
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان بندرکنگان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به برازجان مقصدنهایی : بندرگناوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
برازجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ياسوج (پليس راه) برازجان

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : گناوه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال

برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
19:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
برازجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
20:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ياسوج (پليس راه) برازجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
21:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
برازجان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال

برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/22
21:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
21:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور
برازجان ياسوج (بويراحمد)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
برازجان