مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به برازجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
265,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به برازجان مقصدنهایی : بندرگناوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
برازجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
18:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : گناوه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/06
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
برازجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
برازجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
برازجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
برازجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : وي اي پي /توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفـه
برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به برازجان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
برازجان