مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

بجنورد

1396/03/05

17:15

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

700,000 ریال

630,000 ريال

سمنان تهران جنوب

اصفهان شيروان (خراسان )

پایانه کاوه اصفهان

بجنورد

1396/03/05

18:00

19

اتوبوس وي اي پي

% 20

720,000 ریال

576,000 ريال

سفر بخير /برگشت ازتک سفر بجنورد
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب