مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بجنورد

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بجنورد
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بجنورد
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : با آرزوي سفري خوش تک سفر مهمان نواز جاده ها
سبزوار سمنان شاهرود تهران جنوب قم