مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به باغین

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان(باغين) مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

کرمان(باغين) بم
30 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
280,000 ریال
196,000 ریال

باغين بم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
490,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
باغين بم
30 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
490,000 ریال
343,000 ریال

باغين بم
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان(باغين) مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

کرمان(باغين) بم