مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به باغین

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان(باغين) مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
490,000 ریال
431,200 ریال

کرمان(باغين) بم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

باغين بم
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان(باغين) مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
280,000 ریال
246,400 ریال

کرمان(باغين) بم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

باغين بم
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان(باغين) مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
490,000 ریال
431,200 ریال

کرمان(باغين) بم