مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بابلسر

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
آمل بابل تهران پارس تهران جنوب
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب تهران پارس