مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بابل

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
425,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
ساري گرگان آمل تهران جنوب بابل

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال

بابل گرگان ساري تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/28
15:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل بابل

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
425,000 ریال

ساري گرگان بابل

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان تهران پارس قائم شهر بابل

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان قائم شهر بابل آمل
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/28
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل قائم شهر
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان بابل آمل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
آمل بابل

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بابل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل