مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان گرگان

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/01/11

15:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل ساري تهران جنوب آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/01/11

15:30

0

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفر بخير
ساري گرگان قائم شهر بابل آمل

اصفهان پایانه صفه گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/01/11

15:45

16

اتوبوس اسكانيا

320,000 ريال

ساري گرگان بابل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/01/11

16:15

4

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 5

425,000 ریال

403,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/01/11

17:15

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/01/11

18:00

14

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل قائم شهر

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/01/11

19:30

3

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 5

425,000 ریال

403,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/01/11

20:30

13

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 5

425,000 ریال

403,750 ريال

سـفـر بخــير
تهران جنوب بابل آمل قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا