مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بابل

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
ساري گرگان بابل تهران جنوب آمل
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

خرید بلیط
ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
ساري گرگان تهران جنوب قائم شهر بابل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/04/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
425,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
425,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان بابل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
17:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
320,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل آمل تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان بابل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
320,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) بابل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

خرید بلیط
توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان بابل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
320,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان بابل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/04/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
320,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب تهران پارس