مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/03/02

15:00

5

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

320,000 ریال

272,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
ساري گرگان بابل تهران جنوب آمل

اصفهان پایانه صفه گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/03/02

15:45

4

اتوبوس اسكانيا

% 20

320,000 ریال

256,000 ريال

ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/03/02

15:45

30

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

320,000 ریال

272,000 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
ساري گرگان تهران جنوب قائم شهر بابل

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/03/02

16:30

22

اتوبوس ولو 44

% 15

320,000 ریال

272,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/03/02

17:00

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

550,000 ریال

467,500 ريال

سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/03/02

17:15

8

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

425,000 ریال

361,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/03/02

18:00

19

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

425,000 ریال

361,250 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قم قائم شهر

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/03/02

18:00

12

اتوبوس 25نفره

% 15

550,000 ریال

467,500 ريال

مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

بابل

1396/03/02

19:30

4

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

550,000 ریال

467,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

بابل

1396/03/02

20:30

8

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

550,000 ریال

467,500 ريال

سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب