مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به ایلام

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به ايلام مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
462,000 ریال
415,800 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايلام مقصدنهایی : مهران(ايلام)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
کرمانشاه ايلام
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به ايلام مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام