مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به ایلام

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به ايلام مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
385,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايلام
12 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايلام مقصدنهایی : مهران(ايلام)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
385,000 ریال
338,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايلام کرمانشاه ملاير نهاوند

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به ايلام مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
625,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام