مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به ایرانشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
730,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است