مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به ایرانشهر

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
520,000 ریال
468,000 ریال

توضیحات : برگشت ميهن نور آريا ايرانشهر
بم چابهار باغين
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
520,000 ریال
468,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
875,000 ریال
656,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين ايرانشهر رفسنجان بم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

باغين رفسنجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
875,000 ریال
700,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان