مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ایرانشهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/07/26
10:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
730,000 ریال
620,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان ايرانشهر بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/26
11:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/07/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

باغين بم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
730,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
بم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/07/26
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
730,000 ریال
620,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/07/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
730,000 ریال
584,000 ریال

باغين بم