مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ایرانشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/21
09:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
730,000 ریال
547,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم کرمان رفسنجان ايرانشهر
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
730,000 ریال
620,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/21
14:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

باغين بم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
730,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
بم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
730,000 ریال
657,000 ریال

باغين بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس رويال کلاس
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
730,000 ریال
547,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم رفسنجان