مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ایذه

روز شنبه در تاریخ 1396/04/03
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
410,000 ریال
287,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز آبادان ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
231,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز آبادان ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/03
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/03
23:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
245,000 ریال
220,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/03
23:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/03
23:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/03
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

ايذه

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/03
23:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
ايذه