مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ایذه

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1397/02/31
13:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

ايذه
22 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
312,000 ریال

ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شوشتر مسجد سليمان ازمسير ايذه ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
396,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاس 30
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا30نفره
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
رامهرمز ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
294,000 ریال

ايذه رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه رامهرمز
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
245,000 ریال
220,500 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک _پذيرايي ميوه
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
سربندر ايذه رامهرمز
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياتک
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

ايذه رامهرمز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
رامهرمز سربندر ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
245,000 ریال
208,250 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
سربندر رامهرمز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک30
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه ماهشهر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کــاوه شاهين شهر
رامهرمز ماهشهر ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سربندر ايذه رامهرمز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1397/02/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسير ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
260,700 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسير ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : حرکت از کاوه 19/30
اهواز ابادان ايذه

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه شوشتر
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1397/02/31
21:10
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مانيتور دار vip مارال
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

ايذه اهواز
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1397/02/31
21:20
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
ايذه اهواز

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/02/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کــاوه صفــه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

ايذه
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه اهواز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1397/02/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/02/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسامانيتوردارvip
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر سربندر ايذه رامهرمز
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
245,000 ریال
208,250 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
323,900 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
23:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه