مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ایذه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسيرايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
08:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ازمسيرايذه ايذه ازمسيرايذه

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/07
08:20
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
08:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز سه راه خرمشهر و تپه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/12/07
08:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
08:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
08:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
08:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسيرايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
270,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
مسجد سليمان ازمسيرايذه ايذه ازمسيرايذه
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
09:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
09:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/07
09:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
09:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : وي آي پي مانيتور دار25نفره
ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
10:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/07
10:05
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر
ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/07
10:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
10:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
10:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر سربندر ايذه رامهرمز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسير ايذه مقصدنهایی : اهواز ازمسير ايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
11:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال

ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي . دُرسا مانيتور دار
1396/12/07
11:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
11:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/12/07
11:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/07
11:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1396/12/07
11:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : درسا مانتيوردار/توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
330,000 ریال

ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
28 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/12/07
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
295,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/07
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسير ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
336,200 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
330,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاس 30
1396/12/07
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا30نفره
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه رامهرمز

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه اميديه (خوزستان)
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 30نفره/
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

ايذه رامهرمز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
18:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
245,000 ریال

ايذه ماهشهر
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
319,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
سربندر ايذه رامهرمز
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

رامهرمز ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
245,000 ریال
208,250 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
ايذه رامهرمز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
رامهرمز سربندر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 30نفره
1396/12/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه ماهشهر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
19:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک29نفره
1396/12/07
19:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

ايذه رامهرمز ماهشهر
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز خرمشهر ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کــاوه شاهين شهر
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا29نفره
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1396/12/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسير ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/12/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه ازمسير ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/12/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
270,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
245,000 ریال
220,500 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز سه راه خرمشهر و تپه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/07
21:10
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
ايذه اهواز

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن فقط پايانه کاوه
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه اهواز
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
245,000 ریال
220,500 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کــاوه صفــه
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/07
22:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/12/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
245,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر سربندر ايذه رامهرمز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/07
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/07
23:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
410,000 ریال
307,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1396/12/07
23:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
1396/12/07
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

ايذه