مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

18:30

27

اتوبوس اسكانيا

% 20

310,000 ریال

248,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز ازمسيرخرم اباد

پایانه کاوه اصفهان

اهواز ازمسيرخرم اباد

1396/02/03

18:45

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

سفر بخير
خرم آباد انديمشک

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

19:30

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد
خرم اباد انديمشک

اصفهان( کاوه) خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

19:30

4

اتوبوس 25نفره

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

20:00

8

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

20:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

540,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
اهواز ابادان

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

20:30

3

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

20:30

5

اتوبوس کلاسيک 32

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

20:30

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

20:30

6

اتوبوس وي آي پي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

21:00

16

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

21:10

22

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

420,000 ریال

336,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

21:15

1

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان پايانه کاوه آبادان

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

21:30

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه اهواز

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

21:30

9

اتوبوس وي آي پي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

22:00

4

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

بهار طبيعت برشما مبارکباد
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

22:00

6

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان پایانه صفه آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

22:15

6

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

ايذه اهواز

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

22:15

2

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

22:30

12

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

22:45

4

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:00

9

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:00

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه

اصفهان اهواز ازمسيرايذه

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:15

6

اتوبوس وي آي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:30

14

اتوبوس وي اي پي

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:45

0

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:45

10

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:45

15

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

420,000 ریال

336,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:45

14

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:59

5

اتوبوس وي آي پي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/02/03

23:59

7

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

/وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا