مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

14:30

10

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز ازمسيرايذه

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

17:30

4

اتوبوس کلاس 30

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

17:30

17

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

18:15

13

اتوبوس اسكانيا

% 10

310,000 ریال

279,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

18:30

22

اتوبوس مارال تک صندلي

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان( کاوه) خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

19:30

7

اتوبوس 25نفره

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

20:00

10

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

20:15

12

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

ابادان اهواز

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

20:30

12

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

20:30

12

اتوبوس وي آي پي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

20:30

6

اتوبوس کلاسيک 32

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:00

15

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 25

310,000 ریال

232,500 ريال

. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:00

18

اتوبوس اسكانياتك صندلي

420,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:10

21

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان( کاوه) اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:30

12

اتوبوس وي آي پي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان پایانه صفه آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:30

12

اتوبوس اسكانياتك صندلي

420,000 ريال

اهواز ايذه

اصفهان پايانه کاوه آبادان

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

21:30

9

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه اهواز

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

22:00

9

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 25

310,000 ریال

232,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان پایانه صفه آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

22:15

8

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

ايذه اهواز

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

22:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

22:30

15

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

22:45

2

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

540,000 ریال

405,000 ريال

وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:00

3

اتوبوس وي اي پي

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:00

10

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 25

420,000 ریال

315,000 ريال

سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:15

5

اتوبوس اسکانيا44نفره

% 10

310,000 ریال

279,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان اهواز ازمسيرايذه

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:15

4

اتوبوس وي آي25

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:30

14

اتوبوس وي اي پي

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:45

5

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 25

420,000 ریال

315,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:45

10

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 30

420,000 ریال

294,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:45

2

اتوبوس بي 9

% 20

540,000 ریال

432,000 ريال

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:45

13

اتوبوس وي اي پي

% 30

540,000 ریال

378,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:59

7

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 25

540,000 ریال

405,000 ريال

/وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/03/08

23:59

1

اتوبوس وي آي پي25

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه