مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

18:30

2

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

20:00

0

اتوبوس وي اي پي

540,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

20:15

3

اتوبوس 9بي 25نفره

540,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
اهواز ابادان

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

20:30

2

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

420,000 ریال

399,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

20:30

1

اتوبوس بي 9

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

21:00

4

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

310,000 ریال

294,500 ريال

. توقف بعدي پايانه صفه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

21:10

5

اتوبوس اسكانياتك صندلي

420,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

21:30

0

اتوبوس وي آي پي25

540,000 ريال

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

22:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

310,000 ریال

294,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

22:15

3

اتوبوس وي آي پي25نفره

540,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

اصفهان پایانه صفه خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

22:15

0

اتوبوس بي 9

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

22:30

10

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

22:30

5

اتوبوس وي اي پي

% 15

540,000 ریال

459,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

22:45

1

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

540,000 ریال

513,000 ريال

وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:00

4

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 5

420,000 ریال

399,000 ريال

سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه

اصفهان پايانه کاوه اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:00

0

اتوبوس وي اي پي

540,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:15

2

اتوبوس وي آي25

% 5

540,000 ریال

513,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:30

18

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

اهواز

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:45

3

اتوبوس بي 9

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:45

1

اتوبوس وي اي پي

540,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:45

0

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 5

420,000 ریال

399,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:55

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:59

3

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

540,000 ریال

513,000 ريال

/وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

اهواز

1396/01/05

23:59

0

اتوبوس وي آي پي25

540,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا