مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اهواز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسيرايذه ايذه ازمسيرايذه

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز سه راه خرمشهر و تپه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/07/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1396/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/02
09:10
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/07/02
09:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/07/02
09:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال

ايذه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه اهواز
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/02
09:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه اهواز
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/07/02
10:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/07/02
11:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال

ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسير ايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1396/07/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/07/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/اهواز پايانه تپه
ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/07/02
12:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/02
12:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک _پذيرايي ميوه
1396/07/02
12:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز (ازمسيرايذه)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ايذه اهواز
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال

ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/07/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
310,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاس 30
1396/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/02
20:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان ايذه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/07/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
20:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : . توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز سه راه خرمشهر و تپه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/07/02
21:10
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/02
21:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه اهواز
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه اهواز
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
ايذه اهواز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/07/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
310,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/02
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/07/02
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
ايذه