مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اهواز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/06
09:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
420,000 ریال

15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/06
09:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/12/06
09:15
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
09:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
09:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : وي آي پي مانيتور دار25نفره
ايذه اهواز

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
10:05
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر
ايذه اهواز

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
10:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
10:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسير ايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/06
11:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
420,000 ریال

ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي . دُرسا مانيتور دار
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
11:35
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : درسا مانتيوردار/توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/06
12:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
420,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
13:35
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر
28 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال
388,800 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
14:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاس 30
1396/12/06
17:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ترمينال تپه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
310,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
18:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1396/12/06
20:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ترمينال تپه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/06
20:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال

10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز سه راه خرمشهر و تپه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
21:10
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/06
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
ايذه اهواز
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن فقط پايانه کاوه
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه اهواز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کــاوه صفــه
ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
22:05
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر
اهواز
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
540,000 ریال

اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ترمينال تپه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
310,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
30 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي /توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفـه
اهواز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/12/06
23:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
23:35
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
23:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه