مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
09:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
645,000 ریال
483,750 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه لردگان
30 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
09:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : وي آي پي مانيتور دار25نفره
ايذه اهواز
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
648,000 ریال
583,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/03/01
09:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1397/03/01
10:05
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
504,000 ریال
428,400 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
10:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
648,000 ریال
583,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
اهواز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
645,000 ریال
483,750 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسير ايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
645,000 ریال
509,550 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه
30 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
11:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
648,000 ریال
583,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1397/03/01
11:35
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
504,000 ریال
428,400 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/03/01
11:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : درسا مانيتوردار اهواز پايانه تپه
ايذه
32 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
11:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
648,000 ریال
440,640 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مانيتور دار vip مارال
1397/03/01
11:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
30 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1397/03/01
12:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
504,000 ریال
352,800 ریال

ايذه
30 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/03/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : نوع اتوبوس اسکانيادرسا مانيتوردار
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي . دُرسا مانيتور دار
1397/03/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
640,000 ریال
576,000 ریال

ايذه
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
645,000 ریال
509,550 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه
30 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
13:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : باسرويس دزفول/انديمشک پليس راه خرم آباد
ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
13:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
645,000 ریال
483,750 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1397/03/01
13:35
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
504,000 ریال
403,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
30 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1397/03/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
648,000 ریال
583,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاس 30
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
500,000 ریال
395,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک _پذيرايي ميوه
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
504,000 ریال
352,800 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1397/03/01
20:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال
395,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ترمينال تپه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
640,000 ریال
576,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1397/03/01
21:10
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
504,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/03/01
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
21:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
648,000 ریال
583,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مانيتور دار vip مارال
1397/03/01
21:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
ايذه اهواز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : وي اي پي اهوازپايانه تپه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
640,000 ریال
576,000 ریال

ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
648,000 ریال

ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1397/03/01
22:05
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
504,000 ریال
403,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
648,000 ریال
453,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ترمينال تپه مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
370,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
22:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : وي اي پي سفر بخير اهواز پايانه تپه
ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
22:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
648,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسامانيتوردارvip
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز ازمسيرايذه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
645,000 ریال
509,550 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اهواز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
372,000 ریال
334,800 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
648,000 ریال
583,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1397/03/01
23:35
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
504,000 ریال
403,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1397/03/01
23:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
648,000 ریال
518,400 ریال

توضیحات : توقف پايانه تپه
ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مانيتور دار vip مارال
1397/03/01
23:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
648,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
33 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
23:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
648,000 ریال
434,160 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
23:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
648,000 ریال

ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
1397/03/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
640,000 ریال
576,000 ریال

ايذه