مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اهواز

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
11:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
420,000 ریال

ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
11:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
11:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
11:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/اهواز پايانه تپه
ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/31
12:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
13:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال

ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
310,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاس 30
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
18:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تک صندلي
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

ابادان اهواز
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : . توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1396/04/31
21:10
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه اهواز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
420,000 ریال

اهواز ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
ايذه اهواز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز آبادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
310,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اهواز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اهواز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
ايذه