مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اندیمشک

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
انديمشک دزفول
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : سفر بخير خرم اباد پليس راه کمالوند
انديمشک دزفول خرم آباد دورود

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
خرم آباد(لرستان) [کمالوند] انديمشک درود ازنا اليگودرز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
انديمشک

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به انديمشک مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : اين سرويس به همراه شام مي باشد
انديمشک دزفول
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانتيوردار
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک دزفول خرم اباد(کمال وند)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1397/02/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
انديمشک

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : اين سرويس به همراه پذيرايي شام ميباشد
انديمشک دزفول خرم آباد
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : باسرويس دزفول/انديمشک پليس راه خرم آباد
دزفول
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانتيوردار
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) دزفول