مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اندیمشک

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به انديمشک مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
07:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک دزفول خرم آباد
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
09:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک خرم آباد

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
10:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : باسرويس دزفول/انديمشک پليس راه خرم آباد
دزفول
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/12/07
10:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
379,200 ریال

انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
380,000 ریال
300,200 ریال

انديمشک شوشتر

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
انديمشک شوش دزفول
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

دزفول شوش خرم اباد(کمال وند) انديمشک

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
انديمشک

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : برگشت پايانه غرب ميهن نور آريا ساعت06/45
انديمشک خرم اباد(کمال وند)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
خرم اباد انديمشک

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
19:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : باسرويس دزفول/انديمشک پليس راه خرم آباد
دزفول
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به انديمشک مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : درسا مانيتور دار شخصي/همراه باشام
دزفول انديمشک
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
انديمشک
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
20:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
انديمشک خرم اباد (کمربندي)
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک درسا مانيتوردار EURO4 مقصدنهایی : دزفول درسا مانيتوردار EURO4
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا مانتيوردار
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
480,000 ریال
379,200 ریال

انديمشک درسا مانيتوردار EURO4 انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
22:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
دزفول انديمشک خرم آباد