مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اندیمشک

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/25
18:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
خرم آباد(لرستان) (کمالوند) انديمشک درود ازنا اليگودرز

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : مهران (ايلام)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : خرم آباد پليس راه کمال وند
انديمشک خرم اباد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/25
19:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

انديمشک دزفول
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
19:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دزفول
30 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/25
20:15
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
275,000 ریال
192,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
انديمشک

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
275,000 ریال

انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به انديمشک مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/07/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

دزفول