مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به امیدیه خوزستان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک32
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

ايذه رامهرمز
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اميديه (خوزستان) مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه رامهرمز اميديه (خوزستان)
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اميديه (خوزستان) مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال

رامهرمز ايذه اميديه (خوزستان)