مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به امیدیه خوزستان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

ايذه رامهرمز
20 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر ايذه