مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به امیدیه خوزستان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک32
1396/09/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

ايذه رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره
1396/09/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه