مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اميديه (خوزستان)

پایانه کاوه اصفهان

اميديه (خوزستان)

1396/03/05

18:00

11

اتوبوس سوپرکلاسيک32

% 10

470,000 ریال

423,000 ريال

ايذه رامهرمز

اصفهان اميديه (خوزستان )

پایانه صفه اصفهان

اميديه (خوزستان )

1396/03/05

19:00

8

اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره

% 10

470,000 ریال

423,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه