مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به امیدیه خوزستان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اميديه (خوزستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک29نفره
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

ايذه رامهرمز

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اميديه (خوزستان) مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه اميديه (خوزستان)
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا29نفره
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه