مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به الیگودرز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اليگودرز مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اليگودرز دورود

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/09/26
15:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
بوئين مياندشت