مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/03/04

08:00

36

اتوبوس ولوبي 7جديد

110,000 ريال

ياحسين
داران

اصفهان ازنا

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/03/04

09:30

38

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين
اليگودرز

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/03/04

11:00

41

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين
بوئين مياندشت

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/03/04

13:15

38

اتوبوس ولوبي 7جديد

110,000 ريال

ياحسين

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/03/04

15:15

42

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/03/04

18:30

42

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين
بوئين مياندشت