مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به الیگودرز

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز مقصدنهایی : خرم آباد(لرستان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
ازنا درود اليگودرز

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز مقصدنهایی : ازنا
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
09:15
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
اليگودرز

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
بوئين مياندشت

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/07/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
15:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
بوئين مياندشت