مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

08:00

36

اتوبوس ولوبي 7جديد

110,000 ريال

ياحسين

اصفهان ازنا

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

09:30

37

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين
اليگودرز

اصفهان پايانه کاوه شوشتر

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

10:00

10

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
خرم اباد (کمربندي) دزفول اليگودرز دورود

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

11:00

42

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

13:15

38

اتوبوس ولوبي 7جديد

110,000 ريال

ياحسين

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

15:15

41

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين

اصفهان اليگودرز

پایانه کاوه اصفهان

اليگودرز

1396/01/08

18:30

41

اتوبوس اسكانيا

110,000 ريال

ياحسين
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا