مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به الیگودرز

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
خرم آباد(لرستان) [کمالوند] انديمشک درود ازنا اليگودرز

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
بوئين مياندشت