مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ارومیه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/06/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

بوکان سقز مياندوآب
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان بوکان اراک ويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/06/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

تبريز
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

تبريز
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1396/06/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
تبريز قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/02
17:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز