مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ارومیه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/09/22
15:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : سفربخير
مياندوآب همدان ملايرويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سقز مياندوآب بوکان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/09/22
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تبريز
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس رويال کلاس
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
750,000 ریال
562,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
مياندوآب سقز
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
زنجان تبريز
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
17:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز