مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/01/07

14:15

3

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

750,000 ریال

712,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب سقز

اصفهان اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/01/07

15:00

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

750,000 ریال

712,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/01/07

15:30

17

اتوبوس 25نفره

750,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/01/07

16:15

6

اتوبوس وي اي پي

750,000 ريال

تبريز

اصفهان پایانه صفه اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/01/07

16:15

12

اتوبوس بي 9

750,000 ريال

زنجان تبريز قزوين

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/01/07

16:30

5

اتوبوس 9بي 25نفره

750,000 ريال

تبريز

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/01/07

16:30

0

اتوبوس 25نفره

750,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز

اصفهان پايانه کاوه اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/01/07

17:00

13

اتوبوس وي اي پي

750,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
زنجان تبريز

اصفهان(پايانه کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/01/07

17:00

4

اتوبوس (vip) 25

750,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي) تبريز

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/01/07

17:15

6

اتوبوس 25نفره

750,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا