مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ارومیه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
15:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
750,000 ریال
712,500 ریال

توضیحات : سفربخير
سقز مياندوآب ملايرويژه همدان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تبريز
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اس سي 457
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
460,000 ریال
345,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
مياندوآب مراغه نقده زنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سقز مياندوآب بوکان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تبريز
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/12/06
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

تبريز
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
712,500 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
بوکان مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
زنجان تبريز

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : برگشت ازلوان نور اروميه 04432332853
مياندوآب دهگلان قروه همدان اراک
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
17:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز