مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ارومیه

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/28
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال

ملاير اراک همدان نقده مياندوآب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/28
14:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
بوکان سقز مياندوآب
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : با خريد از سايت آسيا سفر از تخفيفات ويژه بهره مند خواهيد شد
سقز مياندوآب ملايرويژه اراک
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/28
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان بوکان ملايرويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/07/28
16:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/07/28
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تبريز
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تبريز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
750,000 ریال
675,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
زنجان تبريز قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/28
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز