مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/02/09

14:15

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

750,000 ریال

637,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب سقز

اصفهان اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/02/09

15:00

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

750,000 ریال

637,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/02/09

15:30

14

اتوبوس 25نفره

% 15

750,000 ریال

637,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان

اصفهان پایانه صفه اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/02/09

16:15

8

اتوبوس بي 9

% 20

750,000 ریال

600,000 ريال

زنجان تبريز قزوين

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/02/09

16:15

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

750,000 ريال

تبريز

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

اروميه

1396/02/09

16:30

5

اتوبوس 9بي 25نفره

750,000 ريال

تبريز

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/02/09

16:30

21

اتوبوس 25نفره

% 15

750,000 ریال

637,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز

اصفهان پايانه کاوه اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/02/09

17:00

13

اتوبوس وي اي پي

% 20

750,000 ریال

600,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
زنجان تبريز قزوين

اصفهان(پايانه کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/02/09

17:00

3

اتوبوس (vip) 25

750,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي) تبريز

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اروميه

1396/02/09

17:15

15

اتوبوس 25نفره

% 15

750,000 ریال

637,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا