مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به اردستان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردستان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
65,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردستان مقصدنهایی : زواره
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
10:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
65,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
اردستان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردستان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:20
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
65,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردستان مقصدنهایی : زواره
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
65,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
اردستان