مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اردبیل

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/09/21
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
625,000 ریال
531,250 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/09/21
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

رشت آستارا قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
385,000 ریال
346,500 ریال

رشت آستارا قزوين ساوه