مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اردبیل

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
625,000 ریال
500,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
رشت آستارا
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/07/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا