مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اردبیل

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
625,000 ریال
562,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/12/07
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفــه کــاوه شاهين شهر
رشت آستارا