مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اردبیل

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/05/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
قزوين رشت
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي 31نفره
1396/05/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
آستارا قزوين