مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به اراک

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
07:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک بااتوبوس اراک خمين بااتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک اتوبوس ملاير مقصدنهایی : ملاير اتوبوس ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک اتوبوس نهاوند مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند
12 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
210,000 ریال
184,800 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ازمسير ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
12:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
210,000 ریال
172,200 ریال

توضیحات : مدرنترين اتوبوس2017 واينترنت پرسرعت
اراک ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
13:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
15:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين اتوبوس اراک
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
بوکان مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازلوان نور اروميه 04432332853
مياندوآب دهگلان قروه همدان اراک
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
155,000 ریال
116,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کرمانشاه تعاوني 8
اراک ملاير نهاوند
12 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
210,000 ریال
184,800 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
23:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين