مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به اراک

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اراک مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/28
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

ملاير اراک همدان نقده مياندوآب
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اراک مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : با خريد از سايت آسيا سفر از تخفيفات ويژه بهره مند خواهيد شد
سقز مياندوآب ملايرويژه اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين اتوبوس اراک
17 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
155,000 ریال
128,650 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/07/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
ملايرويژه اراک ويژه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
23:55
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين