مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

07:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک بااتوبوس اراک خمين بااتوبوس اراک

اصفهان ملاير

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

09:30

1

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

190,000 ریال

180,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير اتوبوس ملاير اراک اتوبوس ملاير

اصفهان نهاوند

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

10:30

13

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

190,000 ریال

180,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

12:00

8

اتوبوس وي آي25

% 5

210,000 ریال

199,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

13:45

24

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

اصفهان( کاوه) مهران

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

14:30

0

اتوبوس ولو 44

% 15

155,000 ریال

131,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمانشاه ايلام اراک ملاير نهاوند

اصفهان اروميه

پایانه کاوه اصفهان

اراک ويژه

1396/02/09

15:00

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

240,000 ریال

204,000 ريال

سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

15:15

16

اتوبوس ولو 44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

اصفهان بانه

پایانه کاوه اصفهان

اراک ويژه

1396/02/09

17:00

25

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

155,000 ریال

131,750 ريال

سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

17:30

19

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

19:00

31

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

21:00

21

اتوبوس وي آي25

% 5

210,000 ریال

199,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

اصفهان ملاير

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

21:45

23

اتوبوس سوپرکلاسيک32

% 10

190,000 ریال

171,000 ريال

اراک

اصفهان اراک

پایانه کاوه اصفهان

اراک

1396/02/09

23:55

33

اتوبوس اسکانيا44

% 5

155,000 ریال

147,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا