مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به اراک

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
07:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک بااتوبوس اراک خمين بااتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير اتوبوس ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/09/22
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
10:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
نهاوند اتوبوس نهاوند اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
11:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
12:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
210,000 ریال
172,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
13:45
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
15:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين اتوبوس اراک
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : مهاباد (آ. غربي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 31نفره
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مهاباد تعاوني8
اراک سقز مياندوآب همدان قروه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
155,000 ریال
131,750 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
19:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
192,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور کرمانشاه تعاوني 8
ملاير اراک نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
190,000 ریال
161,500 ریال

توضیحات : سفر بخــر
اراک ويژه ملايرويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اراک مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اراک ملاير
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
23:55
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين