مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به اراک

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک بااتوبوس اراک خمين بااتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/06/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير اتوبوس ملاير اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/06/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند خمين اتوبوس نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/06/02
11:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
13:45
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/06/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين اتوبوس اراک
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان بوکان اراک ويژه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/06/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/06/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
23:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
155,000 ریال
147,250 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين