مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آمل

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/07
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
425,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/07
17:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه
آمل

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قم قائم شهر

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
310,000 ریال

آمل بابل

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب