مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آمل

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : وي اي پي توقف بعدي کاوه وشاهين شهر
ساري تهران جنوب آمل بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري آمل قم بابل تهران جنوب
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
654,000 ریال
588,600 ریال

آمل ساري گرگان تهران پارس بابل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1397/03/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل بابل قائم شهر
24 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
372,000 ریال
282,720 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان تهران پارس آمل قائم شهر

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/04
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نور تهران جنوب آمل محمودآباد (مازندران)

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
18:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
372,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
قائم شهر تهران جنوب تهران پارس آمل
24 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
372,000 ریال
282,720 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
محمودآباد (مازندران) آمل تهران جنوب نور نوشهر

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
372,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
آمل بابل تهران پارس تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب تهران پارس