مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آمل

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/22
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل تهران پارس بابل
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
310,000 ریال
263,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس قم
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
310,000 ریال
244,900 ریال

ساري گرگان تهران پارس بابل آمل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
17:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
بابل گرگان آمل تهران پارس ساري
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه
آمل نوشهر
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
545,000 ریال
490,500 ریال

بابل آمل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
18:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
310,000 ریال
263,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب