مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آمل

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1396/12/06
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
425,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
آمل گرگان تهران جنوب ساري قم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
ساري گرگان آمل تهران جنوب بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
425,000 ریال
335,750 ریال

گرگان آمل
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
310,000 ریال
217,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري تهرانپارس بابل آمل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
545,000 ریال
436,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/06
17:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
545,000 ریال
436,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/06
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
520,000 ریال
442,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
425,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
آمل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
545,000 ریال
436,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل قائم شهر
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
217,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
آمل بابل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آمل مقصدنهایی : بابلسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
545,000 ریال
463,250 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب