مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

آمل

1396/03/04

14:30

16

اتوبوس اسكانيا

310,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
کاشان گرگان آمل تهران جنوب تهرانپارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

آمل

1396/03/04

15:00

6

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
ساري گرگان بابل تهران جنوب آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

آمل

1396/03/04

15:45

10

اتوبوس ولو 44

% 15

310,000 ریال

263,500 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

آمل

1396/03/04

17:00

8

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

545,000 ریال

463,250 ريال

سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

آمل

1396/03/04

17:15

4

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

545,000 ریال

463,250 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

آمل

1396/03/04

17:15

9

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

425,000 ریال

361,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان چالوس

پایانه صفه اصفهان

آمل

1396/03/04

17:30

7

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

545,000 ریال

463,250 ريال

وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه
آمل

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

آمل

1396/03/04

18:00

17

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

425,000 ریال

361,250 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قم قائم شهر

اصفهان چالوس

پایانه کاوه اصفهان

آمل

1396/03/04

18:30

14

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

545,000 ریال

463,250 ريال

سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

آمل

1396/03/04

19:30

7

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

545,000 ریال

463,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران جنوب

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

آمل

1396/03/04

20:30

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

545,000 ریال

463,250 ريال

سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب