مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به آستارا

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : باخريد بليط اينترنتي ازاين شرکت 20درصدتخفيف بهره مندشويد
رشت آستارا
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي 31نفره
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين