مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اردبيل

پایانه کاوه اصفهان

آستارا

1396/03/08

16:30

25

اتوبوس اسکانيا تک صندلي 31نفره

% 25

455,000 ریال

341,250 ريال

برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين

اصفهان اردبيل

پایانه کاوه اصفهان

آستارا

1396/03/08

16:30

17

اتوبوس اسکانيا

% 20

455,000 ریال

364,000 ريال

باخريد بليط اينترنتي ازاين شرکت 20درصدتخفيف بهره مندشويد
رشت آستارا