مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آستارا

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
آستارا ساوه قزوين
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
رشت آستارا
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
رشت آستارا ساوه قزوين