مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آستارا

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
آستارا قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1396/09/03
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

رشت آستارا
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/09/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا