مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آستارا

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/28
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
آستارا رشت

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/12/28
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفــه کــاوه شاهين شهر
رشت آستارا

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آستارا مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/12/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
455,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا