مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آباده

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
06:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
100,000 ریال
85,000 ریال

توضیحات : بدون توقف در پايانه صفه//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : اقليد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/09/21
07:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/21
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
175,000 ریال
148,750 ریال

توضیحات : بدون توقف در پايانه صفه//محل سوار شدن سکوهاي 4و5و6
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/09/21
08:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
09:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
09:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/21
10:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
175,000 ریال
148,750 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
آباده
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/21
11:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
175,000 ریال
148,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/21
11:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
100,000 ریال
85,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
12:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
100,000 ریال
85,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/21
12:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
13:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/09/21
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/21
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
175,000 ریال
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور قشم تعاوني 8
جهرم شيراز (فارس) آباده لار (فارس)

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : اقليد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

آباده

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/21
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور قشم تعاوني 8
لار (فارس) جهرم آباده شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
15:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : ابرکوه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تي ايکس
1396/09/21
16:45
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/21
17:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
آباده شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
17:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
19:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال
140,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ايلياد
1396/09/21
19:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/21
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
21:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/21
23:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده