مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آباده

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : اقليد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/12/07
07:15
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/07
07:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
175,000 ریال
131,250 ریال

توضیحات : بدون توقف در پايانه صفه//محل سوارشدن سکوهاي4و5و6
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/12/07
08:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
08:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي/توقف بعدي پايانه صفه
آباده

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
09:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : وي آي پي
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
09:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
10:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بنزرويال (V.I.P)
1396/12/07
10:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده همراه با پذيرائي ويژه شيراز (فارس)

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
11:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : وي آي پي
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
11:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
12:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو 40نفره
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

توضیحات : سفر بخير

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
13:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/12/07
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : اقليد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تي ايکس
1396/12/07
16:45
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
17:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
21:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
23:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

آباده