مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آباده

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : ابرکوه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تي ايکس
1396/05/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
100,000 ریال
90,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
100,000 ریال
85,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده شيراز (فارس) پايانه کارانديش

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/30
20:10
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/05/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/05/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده