مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان آباده

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:00

40

اتوبوس ولو40

100,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 21

175,000 ریال

138,250 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:10

16

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

175,000 ریال

157,500 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:15

8

اتوبوس اسکانيا44

% 15

100,000 ریال

85,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:15

11

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

175,000 ریال

140,000 ريال

برگشت از گيتي پيما شيراز خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
آباده صفاشهر

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:45

2

اتوبوس 25نفره

% 15

175,000 ریال

148,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

12:45

10

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

175,000 ریال

157,500 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

13:45

22

اتوبوس وي اي پي

% 21

175,000 ریال

138,250 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان آباده

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

14:00

40

اتوبوس ولو40

100,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

14:00

15

اتوبوس مارال (V.I.P)

175,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
آباده

اصفهان اقليد

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

16:00

33

اتوبوس ولوو40

% 10

100,000 ریال

90,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده

اصفهان ابرکوه

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

16:30

35

اتوبوس ولوو تي ايکس

% 10

100,000 ریال

90,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

17:00

28

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

100,000 ریال

85,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

18:00

14

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

100,000 ریال

85,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

19:30

24

اتوبوس وي اي پي

% 10

175,000 ریال

157,500 ريال

سال نو برشما مبارکباد
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

19:30

24

اتوبوس وي اي پي

% 20

175,000 ریال

140,000 ريال

سال نو برشما مبارکباد
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

19:30

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

100,000 ریال

80,000 ريال

سفر بخير تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

20:00

18

اتوبوس ولو40

100,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

آباده

1396/02/10

20:15

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

175,000 ریال

148,750 ريال

سفر بخير
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

21:45

24

اتوبوس اسکانيا

100,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

22:45

26

اتوبوس اسکانيا44

% 10

100,000 ریال

90,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

23:15

10

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

175,000 ريال

آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

آباده

1396/02/10

23:45

14

اتوبوس اسکانيا

100,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا