مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آبادان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : وي آي پي مانيتور دار25نفره
ايذه اهواز
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1397/03/01
10:05
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
564,000 ریال
479,400 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
10:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
720,000 ریال
504,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
اهواز
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ابادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1397/03/01
20:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
آبادان ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
ايذه اهواز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1397/03/01
22:05
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
564,000 ریال
451,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
720,000 ریال
504,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
720,000 ریال
540,000 ریال

ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
420,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
22:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
720,000 ریال
576,000 ریال

توضیحات : وي اي پي سفر بخير اهواز پايانه تپه
ايذه اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه