مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آبادان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
09:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : درسا25نفره مانيتوردار
ايذه اهواز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/09/22
10:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

اهواز ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/09/22
10:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/09/22
10:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
10:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک30
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
470,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1396/09/22
18:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
آبادان اهواز ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز خرمشهر ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ابادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/22
20:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/09/22
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي آي پي مانيتور دار25نفره
ايذه اهواز
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
ايذه اهواز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
22:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/09/22
23:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه