مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آبادان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
18:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ابادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/05
20:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

ابادان اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/05
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه اهواز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
470,000 ریال

اهواز ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
ايذه اهواز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

ايذه اهواز
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
470,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز آبادان ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز آبادان ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
22:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/05
23:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه