مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

10:30

0

اتوبوس وي آي پي25

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

17:30

21

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/02/09

18:15

13

اتوبوس اسكانيا

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان( کاوه) خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

19:30

6

اتوبوس 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

ابادان

1396/02/09

20:15

9

اتوبوس 9بي 25نفره

600,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
اهواز ابادان

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

20:30

8

اتوبوس وي آي پي25

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/02/09

21:15

4

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان پایانه صفه آبادان

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/02/09

21:30

32

اتوبوس اسكانياتك صندلي

470,000 ريال

اهواز

اصفهان پايانه کاوه آبادان

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

21:30

9

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
ايذه اهواز

اصفهان آبادان

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

22:00

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
ايذه اهواز

اصفهان پایانه صفه آبادان

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/02/09

22:15

6

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

ايذه اهواز

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/02/09

22:30

15

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/02/09

22:45

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/02/09

23:15

9

اتوبوس اسکانيا44نفره

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا