مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/01/07

10:00

9

اتوبوس وي آي پي25

600,000 ريال

اهواز آبادان

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/01/07

10:30

4

اتوبوس وي آي پي25نفره

600,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
خرمشهر

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/01/07

17:30

7

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/01/07

18:15

2

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

ابادان

1396/01/07

20:15

8

اتوبوس 9بي 25نفره

600,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
اهواز ابادان

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/01/07

20:30

19

اتوبوس وي آي پي25

600,000 ريال

آبادان

اصفهان پايانه کاوه آبادان

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/01/07

21:30

9

اتوبوس وي اي پي

600,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
خرمشهر

اصفهان آبادان

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/01/07

22:00

3

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

600,000 ریال

570,000 ريال

وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
اهواز

اصفهان پایانه صفه خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/01/07

22:15

4

اتوبوس بي 9

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

آبادان

1396/01/07

22:30

15

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

آبادان

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/01/07

22:45

1

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

600,000 ریال

570,000 ريال

وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/01/07

23:15

1

اتوبوس اسکانيا44نفره

350,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
آبادان

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

آبادان

1396/01/07

23:30

21

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

اهواز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا