مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آبادان

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/28
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز خرمشهر ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ابادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/28
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اهواز ابادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

آبادان

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/28
21:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه اهواز
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
570,000 ریال

توضیحات : وي آي پي مانيتور دار25نفره
ايذه اهواز
2 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
588,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
ايذه اهواز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/28
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

ايذه اهواز
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1396/07/28
22:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
600,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
2 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/28
22:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال
588,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي /اهواز پايانه تپه
اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/07/28
23:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
آبادان