مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
07:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
100,000 ریال

قم

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
70,000 ریال

قم

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
100,000 ریال

قم