مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه شرق (تهران پارس)

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هرروز ساعت 14/00
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هروز ساعت 18/30
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/08/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هروز ساعت 0300
تهران جنوب