مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه شرق (تهران پارس)

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/28
06:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : واي پي اسکانيامارال تخت شو
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9
1396/12/28
09:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هرروز ساعت 14/00
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
13:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هروز ساعت 18/30
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : واي پي اسکانيا مارال تخت شو
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9
1396/12/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

تهران جنوب