مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه شرق (تهران پارس)

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
13:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/05/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب