مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه شرق (تهران پارس)

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت14/00
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت 18/30
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت 22/00
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هر روز ساعت 03/00صبح
تهران جنوب