مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/02/04

13:15

25

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

جنوب//////افسريه/////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/02/04

15:00

44

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/02/04

17:00

38

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/02/04

17:00

13

اتوبوس اسکانيا 31

180,000 ريال

جنوب////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/02/04

18:30

21

اتوبوس بي9

200,000 ريال

جنوب////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک ساري

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/02/04

22:00

20

اتوبوس اسکانيا32

200,000 ريال

بومهن تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا