مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/03/06

13:15

21

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

جنوب//////افسريه/////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/03/06

15:00

43

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/03/06

17:00

24

اتوبوس اسکانيا 31

180,000 ريال

جنوب//////افسريه/////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/03/06

17:00

44

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/03/06

18:30

25

اتوبوس بي9

200,000 ريال

جنوب//////افسريه/////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک ساري

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/03/06

22:00

0

اتوبوس اسکانيا32

200,000 ريال

تهران جنوب بومهن قم