مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه جنوب

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
180,000 ریال


پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
180,000 ریال


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/09/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب