مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
13:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس بي9
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس b9R
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

تهران جنوب