مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1395/11/03

12:30

44

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1395/11/03

13:15

17

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

جنوب/////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1395/11/03

15:00

44

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1395/11/03

17:00

31

اتوبوس اسکانيا 31

180,000 ريال

ترمينال جنوب سه راه افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1395/11/03

17:00

44

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1395/11/03

18:30

21

اتوبوس بي9

200,000 ريال

جنوب/////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک ساري

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1395/11/03

22:00

27

اتوبوس اسکانيا32

200,000 ريال

قم تهران جنوب بومهن
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا