مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/01/04

07:30

44

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1396/01/04

09:30

10

اتوبوس بي9

200,000 ريال

جنوب//////افسريه///////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1396/01/04

13:15

18

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

جنوب//////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/01/04

15:00

39

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1396/01/04

17:00

10

اتوبوس اسکانيا 31

180,000 ريال

جنوب//////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

اراک تهران جنوب

پایانه مرکزی

تهران جنوب

1396/01/04

17:00

40

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

قم

اراک تهران پارس

پایانه مرکزی

تهران پارس

1396/01/04

18:30

18

اتوبوس بي9

200,000 ريال

جنوب/////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا