مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اهواز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
17:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا36
1396/06/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
430,000 ریال

انديمشک

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
500,000 ریال

انديمشک اهواز