مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اهواز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
13:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
500,000 ریال

اهواز گناوه انديمشک ماهشهر

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
17:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
350,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1396/10/27
19:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
430,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

انديمشک اهواز