مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اهواز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس بي9
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
500,000 ریال

گناوه اهواز انديمشک

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : بهبهان
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
430,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به اهواز مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس بي9
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

انديمشک اهواز