مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اندیمشک

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به انديمشک مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
13:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
390,000 ریال

انديمشک اهواز گناوه ماهشهر

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به انديمشک مقصدنهایی : بهبهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
295,000 ریال

انديمشک اهواز

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به انديمشک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
360,000 ریال

انديمشک

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به انديمشک مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
390,000 ریال

انديمشک اهواز