مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/26
12:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت از اصفهان هروزعصر17/30

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/26
14:15
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاصفهان هرروز عصر19

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/05/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاصفهان هرشب21