مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اصفهان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاصفهان هروزعصر17/30

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/27
14:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت هروزعصر15/15

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت هرشب ازاصفهان ساعت21

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت هرشب از اصفهان ساعت23/55