مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/09/02
07:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/09/02
10:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاصفهان هروز عصر15/15

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/09/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاصفهان هروزعصر17/30

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/09/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاصفهان هروزعصرساعت19

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/09/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال