مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ابرکوه به یزد

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
12:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
70,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/09/03
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
70,000 ریال