مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ابرکوه به یزد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس 457 بنز
1396/12/27
05:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
70,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس 457 بنز
1396/12/27
07:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
70,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس اسكانيا
1396/12/27
12:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
70,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/12/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
70,000 ریال