مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ابرکوه به یزد

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس اسكانيا
1396/06/31
12:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
70,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به يزد
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/06/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
70,000 ریال