مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ابرکوه به شیراز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به شيراز(پايانه کارانديش)
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/12/07
07:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
130,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به شيراز(پايانه کارانديش)
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 9
1396/12/07
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
130,000 ریال