مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ابرکوه به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به شيراز(پايانه کارانديش)
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/09/21
07:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
130,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به شيراز(پايانه کارانديش)
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 9
1396/09/21
12:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
130,000 ریال