مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ابرکوه به اصفهان

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به پايانهصفه (اصفهان)
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوتي ايكس
1396/06/31
12:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به پايانهصفه (اصفهان)
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/06/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
120,000 ریال


گیتی نورد ابرکوه یزد
گیتی نورد ابرکوه یزد
ابرکوه (ابرقو) به پايانهصفه (اصفهان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ابرکوه
اتوبوس ولوبي 9
1396/06/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
120,000 ریال

قم پايانهصفه (اصفهان)