مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آباده به یزد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس اسکانيا45
1396/10/27
07:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
120,000 ریال


ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس ولو42
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
120,000 ریال