مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آباده به یزد

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/01

ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به يزد
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس اسکانيا45
1396/09/01
07:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
120,000 ریال