مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آباده به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس ولو42
1396/06/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال


ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس ولو40
1396/06/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
120,000 ریال


ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس ولو40
1396/06/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
120,000 ریال


ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس اسکانيا45
1396/06/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال