مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آباده به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25

ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به جنوب ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس بي 9 تخت شو
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
500,000 ریال

تهران جنوب

ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس اسکانيا45
1396/07/25
21:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
300,000 ریال


ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس بي 9 تخت شو
1396/07/25
23:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
450,000 ریال