مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آباده به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس بي 9 تخت شو
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
450,000 ریال


ایران پیما آباده
ایران پیما آباده
آباده به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال آباده
اتوبوس بي 9 تخت شو
1396/05/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

تهران غرب-آزادي