مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به نورآباد لرستان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به نورآباد (لرستان)
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال

خرم اباد ويژه انديمشک